رهگذر خسته

مهر خاموشی بر لبانم  زده بودند...

برای همین با چشمانم با تو سخن می گفتم و تو فقط می دیدی نه می شنیدی...

آری چشمان تو برای دیدن آفریده شده بودن نه برای شنیدن دوستت دارم های بی صدای من...

آری چشمان تو کور بودن...

(رهگذر خسته)

 

 

می گویند هرکس ستاره ای دارد در این آسمان سیاه...

من هم تو را دارم,آری تو ستاره ی منی...

ستاره ای پرفروغ و زیبا...مثل همان ستاره های چسپیده به سقف آسمان

روشن,زیبا و نورانی...

گفته بودم مثل مثل همان ستاره های واقعی آسمانی

مثل همان ستاره ها پرفروغ و زیبایی

اما...

اما مثل آنها هم دور از دسترس و دست نیافتنی هستی...

(رهگذر خسته)

 

در نبودنت خاطراتم را زیر و رو میکنم ببینم جایی هست که <<من>> و <<تو>>,<<ما>> شده باشیم یا نه...؟

اما هرچه میگردم چیزی نمی یابم...

در می یابم که فاصله ی بین <<من>>,<<تو>> و <<ما>> شدن دریایی است بی کران که خدا هم نمی تواند آن را بخشکاند چه برسد به عصای موسی....

(رهگذر خسته)

/ 0 نظر / 23 بازدید