نسلی هستیم

نَسل گند و مزخرفی بودیم
نَسلی که برای هَمه چیز باید رقابت می کرد
نَسل کنکور و انتخاب رشته
نَسل دعوا سر صندلی مترو
نَسل دویدن پشت اتوبوس و چپیدن توی تاکسی
نَسل ما لگد کردن رقیب و ادعای الکی
نَسل دیدن و نداشتن،
خواستن ونتوانستن، رفتن و نرسیدن
نَسل آرزوهایی که آخرش به دل موند
نَسل آهنگ های سوزناک
نَسل هایده و عرق سگی با طعم دیازپام
نَسل رپ و میتینگ های خیابونی
نَسل سیگار و دود
نَسل تحریم همه چیر...
نَسل عشق های یک شَبه
نَسل طلاق هفتاد درصد
نَسل فیس بوک از سر بی کسی
نَسل کش دادن دانشگاه از ترس سربازی
نّسل درد و دل با دیوار
نَسل دلتنگی برای طعم هایی که هرگز نچشیدیم
نَسل موندن سر دو راهی
نَسل انتخاب بین بد و بدتر
نَسل عقده ی دیده شدن، خوانده شدن، شنیده شدن
نَسل بغض، ناله ، کینه
به ما که رسید رودخانه ها خشکید،
جنگل ها سوخت و ابرها نبارید
به ما که رسید بنزین و شیر با هم کورس گذاشتند
دل به هر کس دادیم، قبل از ما دل داده بود
سگ دو زدیم برای آغاز راهی که قبل از ما
هزار نفر به آخر خطش رسیده بودند....

/ 3 نظر / 4 بازدید
مهدی

سلام تبادل لینک میکنی؟

مینا

نسل سوخته ??????

نسل رفتن های نرسیدن... نسل آدمای دهه هفتادی نسل مونده از اینجا و از اونجا رونده نسلی که همه مرفهان بی غم حسابشون میکنن درحالیکه بی کسای نقاب زدن...