اس ام اس فلسفی و عرفانی جدید

اگر محبت به شما اشاره میکند ، به دنبالش بروید . . .
پیامک فلسفی و عرفانی جدید eshqam.ir مشکلی که با پول حل شود ، مشکل نیست ، هزینه است . . .
پیامک فلسفی و عرفانی جدید eshqam.ir ساده ترین کار جهان این است که خود باشی و دشوار ترین کار جهان این است که کسی باشی که دیگران میخواهند . . .
پیامک فلسفی و عرفانی جدید eshqam.ir کسانی که به انتظار زمان نشسته اند ، آن را از دست داده اند . . .
پیامک فلسفی و عرفانی جدید eshqam.ir بهترین اشخاص ، کسانی هستند که اگر از آنها تعریف کردید ، خجل شوند واگر بد گفتید ، سکوت کنند . . .
پیامک فلسفی و عرفانی جدید eshqam.ir در زندگی از تصور مصیبت های بیشماری رنج بردم ، که هرگز اتفاق نیفتاد . . .
پیامک فلسفی و عرفانی جدید eshqam.ir بگذارید و بگذرید ، ببینید و دل مبندید چشم بیندازید و دل مبازید که دیر یا زود باید گذاشت و گذشت . . .
پیامک فلسفی و عرفانی جدید eshqam.ir زندگی دو چهره بیشتر نداره ، یا به بازیت میگیره و یا به بازیش میگیری انتخاب با توست . . .
پیامک فلسفی و عرفانی جدید eshqam.ir برای خندیدن منتظر خوشبختی نباش ، شاید خوشبختی منتظر خندیدن توست . . .
پیامک فلسفی و عرفانی جدید eshqam.ir مشکلات فرصتهایی است که به ما داده شده اند ، تا بتوانیم جوهر وجود خود را آشکار کنیم . . .
پیامک فلسفی و عرفانی جدید eshqam.ir آنان که برای با هم بودن نیاز به دلیل مادی دارند ، مدتها پیش عشق را در خود کشته اند عشق جهان را میسازد ، نه جهان عشق را  . . .
پیامک فلسفی و عرفانی جدید eshqam.ir ناخدایی که نمیداند مقصدش کجاست ، هر بادی برایش باد مخالف است . . .
پیامک فلسفی و عرفانی جدید eshqam.ir  از چه دلتنگ شدی !؟ دلخوشی ها کم نیست ! بهتر ببین . . .
پیامک فلسفی و عرفانی جدید eshqam.ir امروز تو حتما به دیروز تبدیل میشود اما ممکن است فردای تو به امروز تبدیل نشود . . .
پیامک فلسفی و عرفانی جدید eshqam.ir جاده جوانی لغزنده است ، زنجیر ایمان را ببندید . . .
پیامک فلسفی و عرفانی جدید eshqam.ir در جریان باش ، چون زندگی در جریان است . . .
پیامک فلسفی و عرفانی جدید eshqam.ir

/ 0 نظر / 35 بازدید