دلتنگی

 

میبندم چشمانم را تا شاهد خورد شدن احساسم نباشم

میگیرم گوش هایم را تا صدای شکستنش را نشنوم

اما افسوس صدایش تمام قلبم را به لرزه در آورده است

قلبم تکه تکه شده است...

شکستن قلب درد دارد درد


لعنت به سکوت

که فاصله ای شده است عمیق میان من و تو

بیا و لب بگشا

این دل دوریت را بیش از این طاقت ندارد


خاطرات لعنتی دست از سرم بردارید

من سکوت را انتخاب کرده ام

نه اشک را .../ 0 نظر / 7 بازدید