شـــال گردن اضافی

بگـــذار آغوشم بـــرای همیشه یخ بـــزند . 

نمی خواهم کـــسی شـــال گردن اضافی اش را دور گـــردن احســـاسم بیاندازد . . . !
/ 7 نظر / 6 بازدید
elmira

matalebetoon alie.....eydetoon mobarak

غریب آشنا

سلام سلام هزار تا سلام[لبخند] عید سعید فطر مبارک [هورا]

غریب آشنا

سلام سلام هزار تا سلام[لبخند] عید سعید فطر مبارک [هورا]

مهشید

خوش به حالت تو همون یکی شال گردن رو داری من که دارم یخ میزنم[ناراحت]

مهدخت

چــه بیـــرحم می شویــــ ، تقــدیـــر آنـــــــگاه کـــه می گویــــــــی : تقصـــــیر خودتـــــ بـــــــود ...

داش دیوونه

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآففففففففففففففررررررررررررررررررررررررییییییییییینننننننننننننن[گل]