به بزرگی عشق

از دنیای پر تلاطم من
تا ساحل امن حضور تو
فاصله ای است
به بزرگی یک طوفان در اقیانوسی به نا امنی رویا
من دعا میخوانم
تا شاید خدایی که در آسمانها بر مسند حکمت و رحمتش تکیه زده
ناجیش را از سر لطف برایم بفرستد
آنگونه که طوفانش بارانی شود
به زیبایی مهر به بزرگی عشق
ب*اران

/ 0 نظر / 313 بازدید