بودنت را فریاد می ز نم

در آغوشم بگیر و بگذار گرمی نگاهت را با آغوشم حس کنم
مرا ببوس تا با هر بوسه ات رنگ تازه بر وجودم نقش ببندد
نگاهم کن و التماسم را در چشمانم بخوان که من از هوای تو لبریزم
بخوان که بودنت را فریاد می ز نم ...


/ 1 نظر / 7 بازدید
نيلوفر

عالي بود گلم[دست][دست][دست][دست]