عاشقی

عشق که توقلبت لونه کنه
                میشی خدای احساس
                                     میشی شاعر
                                                 قلب عاشقت اونقدرنازک میشه
                                                                       که با کوچکترین تلنگری میشکنه

چشمات 
         میشن آینه قلبت
                        گاهی ازشادی برق میزنن
                                                 گاهی هم بارونی میشن

دنیا
     برات میشه رنگین کمون 
                             همه چیز رنگیه 
                                              حتی سختیها و ناملایمات زیبا بنظرت میان


                                            چه حس قشنگیه عاشقی


/ 80 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دختر تنها

همه بغض من تقديم غرور نازنينت باد ، غروري که لذت دريا را به چشمانت حرام کرد

دختر تنها

شانه هايت را براي تکيه انتخاب کردم ، تو پناه مني در لحظه هاي بي قراريم ، در عبور بادهاي خزان ، روي باغ شانه هايت هر وقت اندوهي نشست در حمل بار غصه ات با شوق شرکت مي کنم

دختر تنها

کسي که در آغوش غم بزرگ شده ، تنهايي بهترين همدم اوست

دختر تنها

در اوج بي قراري پرواز با تو زيباست در انتهاي هر راه آغاز با تو زيباست

دختر تنها

در کنج دلم جز تو کسي خانه ندارد ديوانه شود شمعي که پروانه ندارد

محسن زاده

گل بیتاب قلبم چه خشکیده است و تشنه بن و ریشه اش خمیده در این پیکار دشنه بسیا رزیباست....[گل]

ساقي

دل کــنـــدن آســـان بــــود خــــیـلی هــــم آســــــان بـــــود بــــه ســـادگیِ آب خـــوردن بــــه ســادگیِ مــــن و احـــســـاسـم....... تـــــــــو .. نـــه تــنـــهـا دل کـــنـــدی پـــایـــش می افــتـــاد بـــیــستــون هــم می کـــنــدی کــــه بــــروی...... کــــه فـــــرهـــــاد نـــشــوی .... تـــا خـــدایی نـــاکـــرده یــک وقـــت احـــســاست درگــــیــر نـــشــود بـــا احـــســـاس شـــیـــریـــن گــــونـــه ی مـــن...........

I'm...star- fish

[نگران]نازه ه ه ه ه ه ه ه ه

ترسا

واقعا حس قشنگیه عاشق شدن من تازه تجربه کردم[گل]

ترسا

اره مگه شما کی تجربه کردی؟[قلب]