عاشقانه

 

دیوانه شده ام

دیوانه ی تو...

با خاطراتت لبخند میزنم

مادرم با نگرانی نگاهم می کند و میگوید:

دیوانه شده ای...


سخت ترین شکنجه ی دنیا این است

دیدن ویرانی عشقی که هنوز در قلبت می تپد

دیدن کسی که هنوز عاشقش هستی اما در چشمانش رنگ عشق را نمی بینی

در ذره ذره ی نگاهش ملتمسانه به دنبال عشق میگردی

به دنبال خودت...

اما نیست

رنگ و بویی از تو نیست

و تو مجبوری لبخند بزنی به تمام این بدبختی...


/ 3 نظر / 5 بازدید
raha

awliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bud

shahzad

خوشتل بود[نیشخند]