بودن تو

خوشبختی داشتن کسی است… 
که بیشتر از خودش تــــــــــو را بخواهد… 
و 
بیشـــتر از تــــــــو… 
هیـــــــــــچ نخواهد.. 
و 
تــــــــــو ... برایش تـــــــمام زندگی باشی ♥
نگرانم عشقم ‎
نگران روزی که دیگرمرا نخواهی‎
بیا ‎
بیا و با بوسه ای دوباره پیمان عاشقانه ببندیم‎
بیا دوباره قلبهایمان را بهم گره بزنیم ‎
من ازاین دنیا فقط *عشق*تورامیخواهم ‎بخود قول داده ام اولین برف زمستانی که بارید برایت چای درست کنم
باعشق
دوفنجان بلوری کنارهم منتظراولین برف زمستانی هستند

شاید بجای قند لبانت را ببوسم 
می خواهم لذت گرم شدن را درکنارتو تجربه کنم
اولین برف زمستانی که ببارد من یخ خواهم زد
 نه توهستی نه چای عشق
بیچاره فنجانهای بلوری آنها نیز گرم شدن را تجربه نخواهند کرد 


من مَردم
خشن و زمخت و مردانه
و اینکه در اوج عصبانیتم
با صدای زنانه ت اسمم را صدا میزنی
و جز "جانم" چیز دیگری نمیتوانم بگویم
به من ثابت میکند
مرد بودن چقدر سخت است

/ 21 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
REZA TAK PAR

سلام وبتون عالیه، میتونم خواهش کنم منو لینک کنین! لطفا خودتون هم بیاین وب من و نظر بدین. REZATAK77.MIHANBLOG.COM اینم واسه کسایی که نظراتو میخونن لطفا یه سری به وب من هم بزنین و بگین از چه مطالبی خوشتون میاد.

yasi

aaaaaliiiiii bod azizam

مژده

خیلی قشنگ بود.ممنون[گل][گل][گل]

دنیز

سلام خیلی عالی بود حال کردم مرسی اگه باتبادل لینک موافقی بهم بگو[لبخند][لبخند]

مریم

کاش به جای “دلم” گلویم “تنگ” میشد هوا نمی ریسید و خلاص …

مریم

در زندگی من اتفاقهایی همیشه می افتند حتی وقتی دستشان را میگیرم دلت برای من نسوزد ؛ من عادت کرده ام که همیشه دستی چوب لای چرخ آرزوهایم بگذارد !

مریم

یکی ازم پرسید منبع نوشته هات کجاس ؟ فکر میکنی گفتم اس ام اس خور ؟!؟!؟ نه … گفتم زیاد دور نیس ، یک وجبی بغضم !

شیریناریا

ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ تبادل لینک کنیم؟؟!! ִ \ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ۞ּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ּּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\ ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞ ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִִִ ۞ִ۞ ִִִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ

سپیده

سلام داداشی وبت خیلی خیلی خوبه یعنی میشه گفت عالیه. موفق باشی داداشم[قلب]

raziiii

سلام داداش لینک شدی خیلی وبلاگت عالیه خیلی من دیگه مشتری شدم . خوشحالم از آشنایی [دست][دست]