لردآویبوری :

لردآویبوری :

چه سخت است زندگی هنگامیکه احساس کنیم در زیر آسمان کسی نیست که ما را دوست بدارد .

/ 1 نظر / 7 بازدید
سارا

اما در بالای آن کسی است که ارزش دوست داشتن او به دوست داشتن تمام انسان های زیر آن می ارزد...[گل]