تابستان سرد

خدایا تنظیمات را چک کن ... چه تابستانه سردی شده ...!


/ 4 نظر / 6 بازدید
مریم

وقتی عبارت " خدا را به یاد داشته باش " را می خوانم در ذهنم و در قلبم گزینه " همیشه " را برایش تیک می کنم . . . [گل][گل]

داش دیوونه

بابا ول کن حال داریا فکر کنم تو از اونا بودی که وقتی معلم یادش میرفت امتحان بگیره از وسط کلاس داد میزدی آقا قرار بود امتحان بگیریا[شوخی]

a lone daughter

من نمی دانستم ، که سر انجام چه آید به سرم ؟ تو مرا خوب نگر ، شاید اینبار ببینی که تو را منتظرم !