....

دختر باشی


تنها باشی


دلتنگ باشی


اواره ی کوچه و خیابان باشی


وقتی به اولین مردی که شبیهِ اوست میرسی

 

نزدیک میشوی

 

سیگارت را روشن میکنی بعد

 

پشت دستت را خو و و و و و ب داغ میکنی

 

دا ا ا ا ا ا غ ....

 

 / 27 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دختر تنها

غم را می پذیرم اگر بدانم روزی در کنار تو شادی را احساس خواهم کرد،

دختر تنها

بخوام از تو بگذرم من با یادت چه کنم ؟ تو رو از یاد ببرم با خاطراتت چه کنم . . .؟

دختر تنها

دوست داشتن ایمان است و ایمان یک روح مطلق است یک ابدیت بی مرز است ، که از جنس این عالم نیست

دختر تنها

دلم خوش بود از ان روزی که در شطرنج دلت شاه عشق بودم اما تو با ان رخ زیبایت ماتم کردی

دختر تنها

به امید نگاهت ایستادن به روی شانه هایت سر نهادن خوشتر از این آرزویی است دهان کوچکت را بوسه دادن

دختر تنها

هر چه میخواهم غمت را در دلم پنهان کنم، سینه میگوید که من تنگ آمدم، فریاد کن

دختر تنها

ذهن من پر از تو،خالی از دیگران... اما... کنارم خالی از تو،پر از دیگران... خدایا...! خســـــــ...ـــــــــــته ام... از کسانی که دارم و نمی توانم دوست داشته باشم.. و از کسانی که دوست دارم و نمی توانم داشته باشم...

دختر تنها

چه کنم ؟چاره کجاست؟ سهم من دردل این ویرانی یک سبد بی تابی است غم من تا به گل لاله سرخ دوشقایق باقیست دیده ام بارانی است کاش آنجا که دل از عشق سخن ها میگفت قلب ها سست نبود کاش دراین دل تنگ مهردربند نبود…

دختر تنها

غرق غم دلم به سینه می تبد باتو بیقرار و بی تو بیقرار وای از ان دمی که بیخبر ز من برکشی تو رخت خویش از این دیار چون تو در جهان نجسته ام هنوز تا که برگزینمش بجای تو شادی و غم منی به حیرتم خواهم از تو... در تو پناه گفتی از تو بگسلم .. دریغ و درد رشتته ی وفا مگر گسستنی است؟ بگسلم ز خویش و از تو نگسلم عهد عاشقان مگر شکستنی است؟ دیدمت شبی بخواب و سرخوشم وه...مگر بخوابها ببینمت...