صورتکـــ

دلخــــور کهــ میشمـــ ...

بغض میــکنمـــ ...

میآمـــ پشتـــــ صفحه ی مانیتورمــــ ...

کامنتـــ مینویسمــــ و ...

صورتکـــ میذارمــــ ...

صورتکیـــ کهـــ میخنده " "

و پشتش قایمـــ میشمـــ ...

کهـــ فکر کنی میخندمـــ ...

و بخندی ...

اشکهایمـــ میـــــــآن و من ...

مدامــ با صورتکـــ مجازی امـــ میخندمـــ ...

تو کهـــ میــخندیـــــ ...

باورمـــ میشـــهـــ ...

شاد میشمـــ ...

اشکهامــــ روی گونه امــــ می خشکهــــ ......

میخندمـــــ .....

ادامه ...
...

/ 3 نظر / 7 بازدید
a lone daughter

[ناراحت][گریه] خیلی عااااااااااااااااااااااااااااااااالی بود .

ي تنهاي بي تو

صورتك خندان مجازي من خسته شده ازاين نقاب هر روزه اينبار گل ميكارم درچشمانت شايد نبيني خار فرورفته در قلب پريشانم [گل]