نباشی !

آدمی را دیدم

که با سایه ی خود ، درد و دل می کرد .

چه رنجی می کشد

وقتی هوا ابری است ...

.

.

.

بی بهانه تو را می گریم خوبِ من !

مثلِ ابرها که پیِ بهانه نمی گردند

که ببارند ...

همین که بغضشان بگیرد ،

می ترکند .

چشمهایِ من برایِ تو غمگین است

و امشب بغضی به وسعتِ تنهاییِ تو

در گوشه ی چشم هایم می نشیند ...

خدا به خیر کند !

بی امان می بارم

رویِ تمامِ خاطره ها .

و رویِ دست هایِ مهربانِ تو می بارم

تو که باشی !

انگار یک نفر تنهایی مرا می برد

و رویِ کوچه را می شوید از غبارها

و آینه ها را پاک می کند از زنگارها ...

تو که باشی !

یک نفر تمامِ خاطره ها را

و تقویم هایِ کهنه ی سال های گذشته را

جمع می کند و دور می ریزد ،

می ریزد پُشتِ امیدها و تقدیرها ...

تو که باشی !

یک روزِ نو شروع می شود

و من رویِ تمامِ باغ هایِ آن روزِ نو ، می بارم ...

 .

.

.

دیگر دلم جا ندارد

حتی به اندازه ی یک اندوهِ مختصر .

لیوانِ حوصله سر می رود

و این روزها فقط برایِ تو می تپم ...

مثلِ پنجره ای که برایِ باران ترانه می گوید

و دست هایی که پُشتِ شیشه تکان می خورند ...

/ 5 نظر / 8 بازدید
میترا

[گل]

مریم

بیشتر مواقع پشت جمله ی عیبی نداره و مهم نیست یه دل شکسته وجود داره

مریم

زنده بودن نصف زندگيست ... اما... اميد داشتن همه زندگي !!!

مریم

زمانبندی خـــــــ ــــــدا بی نظیر است ! نه هیچگاه دیر, نه هیچگاه زود! . . . کمی بردباری می طلبد و ایمان بسیار... اما ارزش انتظار را دارد...

رزا

[گل][خنده]