پست های ارسال شده در خرداد سال 1394

جملات سیگار

“ویـنستـون” نـام خـوبـیست بـرای سیـگـار امـا آدم را یـاد چـرچیـل می انـدازد و مـارمـولـک بـازی هـایش “بـهمن ” هـم همینـطـور کـه اگـر فـرو بـریزد خـانه خـراب ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 119 بازدید