پست های ارسال شده در فروردین سال 1394

مادر

ﻣﺎﺩﺭﺵ آﻟﺰﺍﯾﻤﺮ ﺩﺍﺷﺖ...ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﯾﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺩﺍﺭﯼ ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻤﺖ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ...ﻣﺎﺩﺭ ﮔﻔﺖ ﭼﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯾﯽ؟ﮔﻔﺖ آﻟﺰﺍﯾﻤﺮ...... ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 40 بازدید

دوست دارم و غم

تــــــــمام دلخوشی دنیــــای من این است….که ندانـــی و دوستت بدارم….وقتـــــی میدانـــِی و میرانیم…چیزی درونم فرو میـــــریزد….چیزی شبیه غرور…خواهش میــــــکنم….گاهی خود ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 28 بازدید