پست های ارسال شده در آبان سال 1392

جملات عاشقانه

به ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎید ﺑﮕﯽ : ☻ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﺖ ﺗﺎﻓــﺖ ﺑﺰﻥ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﻪ ﮐﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻪ ☻   ••• ﯾکـــــــــــ "ﺑــــــــــﺮﻭ" ﺑــﺮ ﺯﺑــآﻧــﻢ ﺁﻣــــــــــــــﺪ ••• ﺑــــــــــــﻪ ﺧــﺎﻃــــــــــﺮِ ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 21 بازدید