پست های ارسال شده در تیر سال 1392

خیانت

  خیانت یعنی                   توباشی                  هرکسی باشد                   من نباشم خیانت یعنی                    چشمانت ازاوبگوید                     وقتی به من خیره می شوی خیانت یعنی                      خواستنهای مداوم من                      ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 21 بازدید