پست های ارسال شده در فروردین سال 1392

نوشته ها و اس ام اس های فاز سنگین و مفهومی سری ۹۲

  ایـــن روزهـــا هــــوا خیلـــی غبـــار آلــــود اســـت؛ گـــرگ را از ســـگ نمــی تـــوان تشخیـــص داد ! هنگـــامـــی گـــرگ را می ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید