بی قرارم

بی قرارم
بی قرار یک لحظه ماندنت
داشتنت
بی قرار گرمی دستانت
یک نگاه عاشقانه ات
لمس لبهایت
بی قرار آرامش تکیه بر شانه هایت
بی قرار آن لحظه که صدایم میکنی
و من با جانم تمام جانم را یکباره تقدیمت میکنم
بی قرارم
بی قرار توام که خیالت هم دیگر از آن من نیست
ب*اران

/ 0 نظر / 32 بازدید