نوشتهای قشنگ

ما فکـر میکنیـم بدتـرین درد ؛ از دسـت دادن ِ کسـیه که دوستـش داریم ! امـا …. حقیقـت اینه که : از دست دادن ِ خــودمـون ، و از یــاد بردن ِ اینکه کـی هستیـم ! و چقدر ارزش داریم …. گـاهی وقتــها خیلــی دردنــاک تـره … !!

.

.

.

نمی دانم ...چرا با اینکه می دانم ...از آن من نخواهی بود... ولی... با تار و پود جان ..........................................................برایت خانه می سازم.

/ 0 نظر / 4 بازدید