جملات عاشقانه و دوستت دارم

مَــ ن خــــــ ــــــ ــــــآصــَّم...
حِـــسّــم خــــآصّــه...
صــــــ ــــ ــــــــــدام خــــآصّـــــــه...
اِبـــــــــراز احســــــاســـــــــاتَــــم خــــآصّــه...
حَـــرفام خــــآصّــه...
دوستــــیــــــــــم خــــآصّــه...
عشــــقــم
دوست داشتَنـَــــم
بـــوســـهــــ هام
قَــــرار هامـــ
خــــآصّــه...
مَــــن خــــآصّــم... خــاصِ خودَمَــم
خــــآصّــه... مَــن خاص ترینِ خاص هاستـــ....
خــــآصّــه...قَلـــبَم
خــــآصّــه... زنـــدگـــیم
خــــآصّــه... احـــساسِ خاصـــم
خــاصــهــ من بهـتــــریــن خــــآصّــه... دنیـــاست
تَقــــدیم بــهــ خــــــاص ترینم توی دنیــا


"♥ دوسـتت دارَمــــ
"
/ 2 نظر / 6 بازدید
saye

کفش هایم که جفت میشوند؛ دلم هوای رفتن میکند...! چه کودکانه دلم تنگ میشود بی آنکه خودم بدانم؟ چه کسی دل تنگ من است...

roza

گفت دعا کن می آید،میماند... گفتم:آنکه با دعایی بیاد،به نفرینی میرود... خواستی بیایی،خواستی بمانی. با دعا نیا... با دل بیا با دل بمان...