عاشقانه و دوستت دارم

دیوانه  ای را گفتند:

چه میخواهی از خدای خویش؟گفت:عقل سالم

.

.

.

تا برای عزیزم دوباره دیوانه شوم...!!!؟

/ 1 نظر / 11 بازدید
معصومه

خیلی دوسش دارم حتی وقتیم که ازش دلخورم وقتی که ازش دورم ازعشق خوشم نمیاد[ماچ]