خنده های تلخ

اخرین بار که من از ته دل خندیدم

علتش پول نبود

انعکاس جوک هر روز نبود

علتش چهره ی ژولیده ی یک دلقک گیج

یا زمین خوردن یک کور نبود؛من به " من " خندیدم !

که چونان دلقک گیج، پای میلنگانم

نقش یک خنده به صورت دارم و دلم غمگین است ...

/ 1 نظر / 5 بازدید
mahsa

[گریه]