گمان می کنم

 گمان می کنم
 هر انسانی
 روزی ،
 جای خالی دوست را حس خواهد کرد ؛
 شاید روزی که
 تنها
 کفش های خالی اش مانده باشد ...
/ 1 نظر / 6 بازدید
a lone daughter

هیچ انتظاری از کسی ندارم! و این نشان دهنده قدرت من نیست! مسئله، خستگی از اعتمادهای شکسته است