میشـِکـَنـَم

گـاهـی

اینـقدر بـَد میشـِکـَنـَم

کـه جـُز بـیرونـ انـداخـتنـم راهـ ِ دیـگـری نـیست . . .


/ 2 نظر / 3 بازدید
a lone daughter

خوش به حال خدا که “لحظه به لحظه” با توست و “من” همیشه درباره ی “تو” با “او” حرف میزنم

مریم

در این دنیا برای کفری کردن آدمهای رذلی که .. می خواهند همه چیز را از آنچه هست برایت سخت تر کنند .. راهی بهتر از این نیست که وانمود کنی از هیچ چیز دلخور نیستی ..[گل][گل]