جملات خیانت و عشق

عشـــق قصه ایی نیســـت
که با یـــکی بود یــــکی نیود
شــــروع بشه ...
عـــــشق مثــل کلاغـــــی بود
که هـــــــیچ وقت به خـــــونش نرســــــید ...

/ 2 نظر / 11 بازدید
شکیبا خانووووووم

عالیییییییییی حرف دلم بود

هایدی

سایت قشنگی داری خوشم اومد