به خاص بودنت ببال

وقتی در عین نا امیدی
امید کسی میشوی
یعنی
تو هنوز بنده منتخب خدایی
پس
به خاص بودنت ببال
و بشکرانه الطاف پروردگارت
به دنیا لبخند بزن
ب*اران

/ 0 نظر / 594 بازدید