زن شیطان نیست

زن شیطان نیست!!!

زن جلوه ی زیبایی بی حد خداوند است!

میل انسان به بقا،میل انسان به زندگی ،میل انسان به زیباپرستی،

میل انسان به انسان....!

زن شیطان نیست!

گوشه ای از هنر آفرینش است....

زن عشق است....

یک سرمایه ابدی در جهان....

خلاصه تمام مهربانی های دنیا!

چشم هایت را که پاک کنی از تمام هوس ها؛

نازیدن زن را جوهر زنانگی او میبینی،

نه نیاز مردانگی خود....!؟

/ 1 نظر / 4 بازدید
mahsa

Cool[تایید]