لبخند بزن به زندگی

از کل دنیا

یک صبح سرد

یک چای داغ

یک لبخند تو

برایم کافیست

/ 3 نظر / 4 بازدید
صدای دریا

خیلی متن قشنگی بود .. ممنون عالی بود [گل]

خسرو پیری

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته می شود ،دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به در بسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم (خسرو پیری )[گل][گل][گل][گل]

یه س برام پیش اومده چرا اخر تمام جمله هات اسم بارانه[سوال]