یادم باشد ...

یادم باشد ...

یادم باشد برای درس گرفتن و درس دادن به دنیا آمده ام ...

نه برای تکرار اشتباهات گذشتگان.

یادم باشد با کسی آنقدر صمیمی نشوم شاید روزی دشمنم شود

یادم باشد با کسی دشمنی نکنم شاید روزی دوستم شود

یادم باشد که روزگار خوش است و تنها دل ها ، دل نیست.

یادم باشد پاکی کودکیم را از دست ندهم.

یادم باشد قبل از هر کاری با انگشت به پیشانیم بزنم تا بعدا با مشت بر فرقم نکوبم.

یادم باشد امید کسی را از او نگیرم شاید تنها چیزی باشد که دارد.

 یادم باشد که عشق کیمیای زندگیست!


/ 0 نظر / 4 بازدید