اس ام اس احساسی و عاشقانه

عکس دختر تنها نشسته روی سنگ و لباس قرمز و گل سرخ در دست و منتظر-سایت عاشقانه عشقم eshqam.ir

اس ام اس احساسی و عاشقانه

SMS Ehsasi Asheqaneh

Eshqam.ir

به چــــه تشبیه کنم نــام تو را

به بــــهار یا به آبی  زلال دریــــا

ســـــاده تر می گویم

تــو تمامیـــت احساس منی

اس ام اس احساسی و عاشقانه

SMS Ehsasi Asheqaneh

Eshqam.ir

دست خودم نیست

به گمانم دست تو است

که می تواند مرا با یک سلام خشک و خالی به آینده امیدوار کند !

اس ام اس احساسی و عاشقانه

SMS Ehsasi Asheqaneh

Eshqam.ir

دنیای زیر آب شبیه دنیای چشم های توست

هر چه بیشتر دست و پا می زنم

بیشتر غرق می شوم

اس ام اس احساسی و عاشقانه

SMS Ehsasi Asheqaneh

Eshqam.ir

 

پس چشمانت چه زمان در خواهند یافت که نگاه  زاده ی علاقه است ؟

اس ام اس احساسی و عاشقانه

SMS Ehsasi Asheqaneh

Eshqam.ir

تبسم شیرین عشق گوشه ای از نگاه خداست

تنها به نگاه او می سپارمت

اس ام اس احساسی و عاشقانه

SMS Ehsasi Asheqaneh

Eshqam.ir

همیشه در بهترین جای قلبم خواهی ماند

آنجا که فقط جاودانه ها می مانند

اس ام اس احساسی و عاشقانه

SMS Ehsasi Asheqaneh

Eshqam.ir

می دونی چرا معرفت ها کم شده تو دنیا؟

چون همش تو وجود تو جمع شده!

اس ام اس احساسی و عاشقانه

SMS Ehsasi Asheqaneh

Eshqam.ir

پیام هایم گاه گاه است

آنچه ابدیست یاد توست

اس ام اس احساسی و عاشقانه

SMS Ehsasi Asheqaneh

Eshqam.ir

خدایت یار، تا آندم که از هستی نشان باشد

دعایت می کنم سهمت همیشه آسمان باشد

اس ام اس احساسی و عاشقانه

SMS Ehsasi Asheqaneh

Eshqam.ir

من رشـته ی محـبـت تـو پاره می کـنـم

شـایـد گره خورد بـه تـو نـزدیکتر شوم

اس ام اس احساسی و عاشقانه

SMS Ehsasi Asheqaneh

Eshqam.ir

/ 0 نظر / 30 بازدید