جملات عاشقانه دوستت دارم

حیف که دیگر نیستی
گم شدی درحجم بزرگی از آرزوهایم
کاش نمیگفتم دوستت دارم
کاش من هم دروغ میبافتم 
تا باقی بمانی در رویای باران...

*ب*اران*

/ 0 نظر / 59 بازدید