باران

دلم باران می خواهد....

بارانی آرام....

اما...طولانی...

تا دست در دست قطره هایش...و پا به پای نمناکی اش

تمتم کوچه باغها را با پاهایی برهنه قدم زنم...

من بغض کنم آسمان ببارد....

آسمان بغض کند من اشک بریزم...

آن گاه هر دو آرام شویم....!؟

/ 1 نظر / 11 بازدید
بماند

خوب بود