تو باید باشی

انسانهایی هستند که بودنشان دلگرمی است
مهم نیست کجای زندگیت قرار دارند
مهم بودنشان است
مهم نیست چه رنگی دارند
مهم این است که به زندگی سیاهت رنگ می دهند
اینها چنان انرژی دارند که زندگیت را تحت تاثیرقرار میدهند
انسانهایی هستند که باید باشند
حتی دور دور

ب*اران

/ 1 نظر / 42 بازدید
انسان

[هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][دست]