اس ام اس های دپرس جدید

eshqam.ir-عکس زن غمگین و سر درگریبان و سرش را روی زانویش گذاشته -سایت عاشقانه عشقم

پیامک دپرس جدید

SMS Depres Jadid

Eshqam.ir | سایت عاشقانه عشقم

گریه آخر شب هایم انگار کافی نبود

این روزها به یاد صبح بخیر گفتنهایت اول صبح ها هم گریه میکنم

پیامک دپرس جدید

SMS Depres Jadid

Eshqam.ir | سایت عاشقانه عشقم

گاهی بهترین وسیله برای فراموشی

دیداری دوباره است

پیامک دپرس جدید

SMS Depres Jadid

Eshqam.ir | سایت عاشقانه عشقم

از کهنگی این خانه عبور کن

بگذار سهم من از این دیوار ترک خوردن باشد

پیامک دپرس جدید

SMS Depres Jadid

Eshqam.ir | سایت عاشقانه عشقم

سکوت میکنم

نه به احترام آنان که از فریادم خسته شدند

نه برای آنانی که به دنبال سکوتم هستند

نه برای دل او که میخواهد با سکوتم مرا بشکند

و نه برای بودنی تکراری سکوت میکنم …

چون صدای تو را در سکوت می شنوم

تو که تمام دنیای پر از فریادم را به یکباره خاموش کردی

و به من سکوت را هدیه دادی

پیامک دپرس جدید

SMS Depres Jadid

Eshqam.ir | سایت عاشقانه عشقم

دارم شکست میخورم

کسی میل ندارد ؟

پیامک دپرس جدید

SMS Depres Jadid

Eshqam.ir | سایت عاشقانه عشقم

این قصه از ابتدا به سر آمده بود

فقط در این میان کلاغی آواره شد

پیامک دپرس جدید

SMS Depres Jadid

Eshqam.ir | سایت عاشقانه عشقم

گاهی که خیلی غمگین میشوم گریه نمیکنم

فقط لبخندی کش دار و تلخ به گذر زمان و مختصات مکان حواله میدهم

و بی مهابا پاهایم را تکان میدهم و خیره به دیوار سفید همیشگیِ روبه رویم میشوم

و پوست لبم را می کنم تا خون بیاید

و موهایم را دور انگشتانم حلقه میکنم و کنج اتاق می شود خلوتگاهم

گاهی که خیلی غمگین میشوم خودم را نوازش می کنم

در اوج تنهایی و خود را در آغوشِ خود رها میکنم

دستانم را لمس میکنم تا بدانم که هستم و فراموش نشده ام ، نمرده ام

گاهی که خیلی غمگین میشوم مدتها خود را در آینه مینگرم

امروز از آن گاهی هاست …

پیامک دپرس جدید

SMS Depres Jadid

Eshqam.ir | سایت عاشقانه عشقم

در من

کوچه هاییست که با تو …

سفر هاییست که با تو …

روزهایست که با تو …

شبهاییست که با تو …

عاشقانه هاییست که با تو …

نگشته ام

نرفته ام

سر نکرده ام

آرام نیافته ام

نگفته ام

می بینی چقدر با تو کار دارم ؟

زودتر بیا !

پیامک دپرس جدید

SMS Depres Jadid

Eshqam.ir | سایت عاشقانه عشقم

دنـــــیـــــــا

بازی هایت را سرم درآوردی

گرفتنی ها را گرفتی

دادنی ها را ندادی

حسرت ها را کاشتی

زخم ها را زدی

دیگر بس است چون چیزی نمانده ، بگذار بخوابم …

محتاج یک خواب بی بیدارم !

پیامک دپرس جدید

SMS Depres Jadid

Eshqam.ir | سایت عاشقانه عشقم

گاهی وقت ها تو زندگی میرسی

به یه جایی که بن بست نیست اما دیگه مقصد نداری

پیامک دپرس جدید

SMS Depres Jadid

Eshqam.ir | سایت عاشقانه عشقم

/ 0 نظر / 201 بازدید