کــــاش میشــــد...

کــــاش میشــــد...
چشمــــانـــــم را بــــر هــــم گــــذارم...
وقتیکـــــه بــــاز میکنــــم...
دوری تمـــام شـــده باشــــد...
و تـــو کنــــارم باشـــی...

/ 3 نظر / 6 بازدید
SusaTheme

سلام جهت مشاهده و دریافت 9 قالب جدید ویژه ماه مبارک رمضان از سایت زیر دیدن کنید http://susatheme.ir

مهدخت

چقدر سخت است!منتظر کسی باشی که.... هیچوقت!فکر آمدن نیست!!....

a lone daughter

سخــت است ببـــآزی تمــآمـِ احـسآسِ پآکــَت را و هنــــوز نفهمـیده بآشی اصلــــا دوستـــَت دآشــت؟؟؟