جملات عاشقانه و تنهایی

همه جا هستی

در نوشته هایم

در خیالم

در دنیایم

تنها جایی که باید باشی و ندارمت ، کنارم است . . .

 

 

پشت پلکهایم نام تو را نوشتم،

تا وقتی چشمهایم را

بروی کسی میبندم بداند چرا!

/ 0 نظر / 3 بازدید