سکوت و غمگین

میدانم ستاره بخت من درسیاهترین شب دنیا خواهد درخشید
و خورشید آرزوهایم از نقطه ای بعید شاید دورتراز رویاهایم طلوع خواهد کرد
بگذار دنیا تابلو زندگیم را پر کند از رنگهای خاکستری من با رنگین کمانی از عشق رنگی زیبا میزنم روزگارم را
امیدم راسبز میکشم
عشقم را سرخ
وبا سفید تمام سیاهیها را می پوشانم
وخوشبختی خورشیدی میشود درخشان که اسمان زندگیم را می پوشاند
این است بارانی که فارغ از غم به زندگی سلام میکند


ب*اران

/ 0 نظر / 5 بازدید