اس ام اس جدید سیگار

آنقدر دلشکسته بود که یادش رفت

بعد از آخرین کام سیگار را پرت کند نه خودش را


پیامک جدید سیگار

eshqam.ir

از وقتی رفتی در خانه هرج و مرج شده !

سیگارهایم به گلدان های مظلوم شمعدانی زور می گویند…


پیامک جدید سیگار

eshqam.ir

اینجا زمین است

هیچ چیز عجیب نیست

آدم ها آرزوهایت را مثل سیگار دود می کنند و به آسمان می فرستند


پیامک جدید سیگار

eshqam.ir

صندلی خالی

گل های تازه

سیگارهای نیمه

رفته ای یا هنوز نیامده ای؟


پیامک جدید سیگار

eshqam.ir

چرا ترک کنم سیگار لعنتی را که فریاد می زند نبودنت را؟

که در دست می گیرم بدن نرمش را جای دست های سردت  که حس می کنم بودنش را


پیامک جدید سیگار

eshqam.ir

حقیقت تلخ تر از آن بود

که شب اش به سیگاری سرانجام یابد


پیامک جدید سیگار

eshqam.ir

می ترسم از آن دخترک شلوغ و پر هیاهو

زنی تنها و شکسته با سیگاری در دست باقی بماند


پیامک جدید سیگار

eshqam.ir

من را از مرگ نترسانید

آدمی که هرروز چند بار با هر سیگار می میرد

و با سیگار بعدی جان می گیرد از مرگ هراسی ندارد!


پیامک جدید سیگار

eshqam.ir

سرفه هایم خشک است

مثل مردی که سیگارش را عوض کرده باشد یا زنی که معشوقَش را


پیامک جدید سیگار

eshqam.ir

می خواهم شعر و سیگار را ترک کنم اما نمی شود !

آخر چگونه هم شب باشد و هم تــــــــو و هم سیگار و قهوه ؟

پس شعر چه می شود ؟

یا اینکه تــــــو باشی و شعر و یاد اولین قرار

پس سیگار چه می شود ؟

اصلا انگار باید تو را ترک کنم


پیامک جدید سیگار

eshqam.ir

به ته سیگارهایتان احترام بگذارید

نیندازیدشان زیرپا

چرا آدم ها عادت دارند هرکه به پایشان سوخت را می اندازند زیر پا


پیامک جدید سیگار

eshqam.ir

سیگاری گوشه لبم بود

دنبال کبریت بودم

گفتم آقا آتیش دارید ؟

گفت تو جیبم نه اما تو دلم هست به کارت میاد؟


پیامک جدید سیگار

eshqam.ir

چه فرقی می کند چه کسی می گوید : نوش! سیگار وزندگی همه تلخند


پیامک جدید سیگار

eshqam.ir

از خانه که می آیی یک دستمال سفید ، پاکتی سیگار ، گزیده شعر فروغ و تحملی طولانی بیاور

احتمال گریستن ما بسیار است …


پیامک جدید سیگار

eshqam.ir

تنهایـی یـعنی …

یـه بـغض کهـنه و یـه چشـم  خـیس

و یـه موزیک لایت و یـه فـنجون قهـوه ی  تـلخ و سیگار به سیگار …


پیامک جدید سیگار

eshqam.ir

من اعلام می کنم هیچ مردی جز تو از میان دود بر نمی خیزد

زمانی که سیگار بر لب دارم


پیامک جدید سیگار

eshqam.ir

سیـاه دود می کند سیگارم

نه دود سیگار نیست دلم سوخته …


پیامک جدید سیگار

eshqam.ir

هوایم را داشته باش

سیگار من همیشه هوست می کنم

قول می دهم


پیامک جدید سیگار

eshqam.ir

/ 0 نظر / 12 بازدید