هیزم شکن یا بهار

نقشــــــ یکـــــــ درختـــــــــ را در زندگــی بـــــازی می کنــم ،

نمی دانـم کــــه بایـــد چشـم انتظار بهــار بـاشم یـــا

هیـــــــزم شـــکــن پیـــــــــــــــــــــــــر !!!...

/ 2 نظر / 9 بازدید
saeed

سلام دوستان من در سایتxpangoبه زیر مجموعه نیاز دارم لطفا کسی دوست داشت زیر مجموعه من شود. Referral ID: 92748191 www.xpangoh.mihanblog.com