دختر و پسر

هی دختر.....

بیا میخواهم رازی را بگویم....

پسرها عروسک ندارند!

دردو دل کردن را یاد ندارند!

نگاه کن....

فقط بلدند اسباب بازی هایشان را پرت کنند!

پسر ها اشک هم ندارند!

می ترسند مردیشان زیر سوال برود...

می شنوی؟

ته صدایش گریه ای بی صداست.....

با یک اغوش ساده قلبش را بدست اور......

میدانم از پسر ها ناراحتی،

میدانم جرزنی می کنند!

حرف بد میزنند......

بازی بلد نیستند......

انها تقصیری ندارند!

کسی او را مثل تو ناز نداده!

دخترک......

پسرها نمی شکنند مگر......

به دست دخترکی......^-^

/ 0 نظر / 9 بازدید