تنهایی و غمگین

زخــــم ها بهـانه انـد !
مــــن …
خــودم درد می کنـــم…

 

 

آن روزها که با تو بودن برایم آرزو بود تمام شد !

امروز باتو بودن یا نبودن فرقی ندارد...

سیگار باشد و خیابان ...

من میروم تا دود کنم هستی ام را ....!!

/ 0 نظر / 7 بازدید