زنـــدگی یعنـــــی :

گـــــــــاهی

....

زنــدگی یعنــــــی !!

دوستــــــــــــــ داشتــن تــــــو

بــــــــی هیـــــــچ امیــدی .....

/ 1 نظر / 3 بازدید
عاشق کوهستان

سلام و درود بر شما[گل][دست] به به ....... زیباست و باطراوت ....... زنده باشید زندگی زیباست ای زیباپسند زنده اندیشان به زیبایی رسند ...[قلب]