دلــــــــــــــم

فرقـی نمـی کند
بگویم و بدانـی
یا ...
نگویم و بدانـی
فاصله دورت نمی کند
در خوب ترین جای جهان جا داری
جایـے که دست هیچ کسـی به تو نمـی رسد.:
دلــــــــــــــم.


/ 2 نظر / 57 بازدید
فاطمه

خیلی فرق داره.وقتی یکی تو دلته باید بهش بگی.

M

دلـــــــتَنـــــگت می شوم... چــــــشمانم را روی هـــــم می گــــذارم بـــــــلکه یادت را فـــــراموش کنم... تــــــو بگو دلــــــکم مگر می شـــــــود یـــــک عــــــمری را فراموش کــــــرد؟!