کنار تو یعنی بهشت

کاش فاصله ...  حواسش پرت شود ...  از جایش که بلند می شود ،  من جایش را بگیرم ...  و ...جاخوش کنم ...کنار تو ...  تا قیامت !  این یعنی بهشت!!

کاش فاصله … حواسش پرت شود … از جایش که بلند می شود ، من جایش را بگیرم … و …جاخوش کنم …کنار تو … تا قیامت ! این یعنی بهشت!!

/ 1 نظر / 10 بازدید
سمیرا

دمت گرم عاللی بود