تمــــــــــــاشاگـــر

نیازی به انتقام نیست !!

فقط منتظر بمان...

آنها که آزارت می دهند ، سر انجام به خود آسیب می زنند

و اگر بخت مدد کند

خداوند اجازه می دهد تماشا گرشان باشی !!!

/ 1 نظر / 11 بازدید
younes

راست می گی حق داری...[ناراحت]