عشق و خیانت

یه سیلی زد و گفت: تو بهم خیانت کردی!!!
گفتم: تو هم بکن...
چند ماهی گذشت....
سوار ماشین عروس دیدمش...
با خنده اومد طرفمو گفت: دیدی منم تونستم...!!!
خندیدم و رفتم...
بعد یه ماه که تو بیمارستان بستری بودم فهمید سرطان داشتم...!!!
اومد ملاقاتمو و گفت: خیلی بی معرفتی...
چرا اینکارو کردی؟!!!
اشک تو چشام جمع شد...
بهش گفتم: من تو عروسیت خندیدم...
ولی تو توی ختمم گریه نکن...
گاهی دلیل " کم محلی ها ، ن گفتن ها و رها کردن ها شاید چیزی نباشد که تو فکرمیکنی...
گاهی باید رفت تنها برای " عشقت "!!

/ 7 نظر / 11 بازدید
مریم

کاش میشد دوتا که عاشق هم دیگن بشه باهم بمیرن.اینطوری دیگه یکیشون زجر نمیکشه, عشقش هم نمیبینه که داره آب میشه و کاری از دستش بر نمیاد...[ناراحت][گریه]

گل هیاهو

چقدر غمگین بود

فاطمه

قشنگ وغمگین بود خوشحال میشم به وبم سر بزنی

باران

واای چقد غمگین بود...[دلشکسته][گریه]

ملیکا

بغضم گرفت[ناراحت]

عارفه

[ناراحت]

زری

وای خدای من ....