جملات و عکس های عاشقانه

عاشقم گر نیستی لطفی بکن نفرت بورز . . .

بی تفاوت بودنت هر لحظه آبم می کند ! ! !

 

چه رسم جالبی است:

محبت را می گذارند پای "احتیاج"

"صداقت" را می گذارند پای "سادگی"

"سکوتت" را می گذارند پای "نفهمی"

"نگرانیت" را می گذارند پای "تنهایی"

"وفاداریت" را پای "بی کسی"

و آنقدر تکرار می کنند که خودت باورت می شود که...

تنهایی...

بی کسی...

محتاجی...

/ 0 نظر / 8 بازدید